انقلاب اسلامی در سال 1357 باعث دگرگونی و بازتعریف و نوسازی بسیاری از ساختارهای موجود شد و نوع نگاه به بسیاری از مسائل را به صورت مبنایی تغییر داد. اما در آن زمان انقلاب به حوزه‌های متعدد دیگری وارد نشد که یکی از مهم‌ترین این حوزه‌ها، شهرسازی و معماری بود. شهرسازی و معماری یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تمدن‌سازی‌اند که برای تحقق تمدن نوین اسلامی درخور توجه ویژه می‌باشند.

 

ما در گروه معماری هجری هدف خود را رسیدن به الگویی قرآنی و عقلانی از شهرسازی و معماری قرار داده‌ایم تا در تحقق تمدن نوین اسلامی گامی برداشته و نقش خود را ایفا کنیم.

 

تهران، تهران نو، خیابان شهید خشی (یازدهم نیروی هوایی)، نبش فلکه لوزی پلاک 30

02177984181